Proffs på byggnadsplåtslageri
– teknik med gamla anor

Vi på företaget har tre specialgrenar inom området renovering och skydd av fastigheters utsidor samt om- och tillbyggnad.

Med över trettio år i branschen vågar vi påstå att vi är bland de bästa inom vårt område på marknaden.

 

Takkupa
Tak

Våra specialområden

  • Byggnadsplåtslageri
  • Fasadrenoveringar balkonger och ställningar
  • Lättare smide.

Läs mer >

Kontakta oss för offert

oke@citybyggteknik.se

City Plåt och Byggteknik Sverige AB ingår i Entreprenörsföretagen (Plåtslageriernas Riksförbund).

Entreprenörsföretagen byggnadsplåt